ვინ ხარ და რა როლი გაკისრია დედამიწაზე მაიას ტომების ზოდიაქოს მიხედვით
ვინ ხარ და რა როლი გაკისრია დედამიწაზე მაიას ტომების ზოდიაქოს მიხედვით
დაბადებულები: 15 იანვარს, 4 თებერვალს 24 თებერვალს, 16 მარტს, 21 მარტს, 10 აპრილს, 30 აპრილს, 20 მაისს, 9 ივნისს, 29 ივნისს, 19 ივლისს, 8 ივლისს, 28 ივლისს, 17 ივლისს, 7 ოქტომბერს, 27 ოქტომბერს, 16 ნოემბერს, 6 დეკემბერს და 26 დეკემბერს.

ამ დღეებში დაბადებული ადამიანები მიეკუთნებიან წყლის სტიქიას. ისინი არიან ფანტაზიორები, აქვთ მდიდარი წარმონახვა და ადვილად გამოდიან წყობიდან.

...ქარი
დაბადებულები: 16 იანვარს, 5 და 25 თებერვალს, 17, 22 მარტს, 11 აპრილს, 1, 21 მაისს, 10, 30 ივნისს, 20 ივლისს, 9, 29 აგვისტოს, 18 სექტემბერს, 8 და 28 ოქტომბერს, 17 ნოემბერს, 7 და 27 დეკემბერს.

ჰაერის სტიქია. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებს არა მარტო უნდათ, არამედ გამოსდით კიდეც მათ ირგვლივ არსებული სამყაროს მართვა. ისინი თავიანთი ქმედებებით, იდეებითა და ნიჭიერებით იმორჩილებენ ყველას და ყველაფერს, ადვილად აღწევენ წარმატებას.

ძილი
დაბადებულები: 17 იანვარს, 6 და 26 თებერვალს, 18, 23 მარტს, 12 აპრილს, 2, 22 მაისს, 11 ივნისს, 1 და 21 ივლისს, 10, 30 ავისტოს, 19 სექტემბერს, 9 და 29 ოქტომბერს, 18 ნოემბერს, 8 და 2 დეკემბერს.

მათი სტიქიაა მიწისქვეშა სამყარო, ღამე, ძილის განზომილება. ისინი თითქოს გაჩხერილები არიან ხილულ და ასტრალურ სამყაროებს შორის, ფიზიკურ და სულიერ მოთხოვნილებებს შორის, ეძებენ მათ შორის ბალანსს, მაგრამ მიღწევა უჭირთ. მათ აქვთ განსაკუთრებულად მახვილი ინტუიცია აქვთ, თუმცა ხშირად მათი მიწიერი საწყისი იმარჯვებს და ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები ხდებიან რეალისტები, კონსერვატიულები.

ხვლიკი
დაბადებულები: 18.01, 7.02, 27.02, 19.03, 24.03, 13.04, 3.05, 23.05, 12.06, 2.07, 22.07, 11.08, 31.08, 20.09, 10.10, 30.10, 19.11, 9.12, 29.12.

მიეკუთნებიან მიწის სტიქიას. მათ აქვთ საიმისო ძალა რომ განიცადონ და რაც ყველაზე მთავარია რეალობაში განახორციელონ ყველაზე თამამი გრძნობები და ფიქრები. ისინი განსაკუთრებულად ნიჭირები არიან : მუსიკაში, ცეკვაში, პოეზიასა და ხატვაში. ისინი უარყოფითად არიან განწყობილნი კრიტიკის მიმართ. თუ რამე აწუხებთ იკეტებიან საკუთარ თავში. არიან გულჩათხრობილები.

გველი
დაბადებულები : 19 იანვარი, 8 და 28 თებერვალი, 20, 25 მარტი, 14 აპრილი, 4, 24 მაისი, 13 ივლისი, 3 და 23 ივლისი, 12 აგვისტო, 1 და 21 სექტემბერი, 11, 31 ოქტომბერი, 20 ნოემბერი, 10 და 30 დეკემბერი.

სტიქია რძიანი გზის ერთ-ერთი ნიშანი. მათ აქვთ კარგი ჯანმრთელობა და წინასწარმეტყველებისა და განკურნების უნარი. ეს ადამიანები ისე მოქმედებენ სხვა ადამიანების ცხოვრებაზე, რომ წარმოდგენაც კი არა აქვთ ამის შესახებ.

უცხო მგზავრი
დაბადებულები: 20 იანვარი, 9 და 29 თებერვალი, 1, 26 მიასი, 15 აპირლი, 5 და 25 მაისი, 14 ივნისი, 4 და 24 ივლისი, 13 აგვისტო, 2 და 22 სექტემბერი, 12 ოქტომბერი, 1, 21 ნოემბერი, 11, 31 დეკემბერი.

სტიქია სამყაროთა შორის მოსიარულე. ხშირად ვარდება დეპრესიაში, არის კარგი თანამოსაუბრე. მათგან გამოდან კარგი ფილოსოფოსი და ასტროლოგები.

ირემი
დაბადებულები: 1, 21 იანვარი , 10 თებერვალი, 2, 27 მარტი, 16 აპრილი, 6, 26 მაისი, 15
ივნისი, 5, 25 ივლისი, 14 აგვისტო, 3, 23 სექტემბერი, 13 ოქტომბერი, 2, 22 ნოემბერი, 12 დეკემბერი.

ხელის სტიქია. ისინი არიან ძალიან ენერგიულები, მათ დაღლილს იშვიათად ნახავთ, არიან საოცარდ სცენიურები. არიან ტემპერამენტიანები თუმცა მაინც ხშირად მარტონი.

მთვარე
დაბადებულები: 2 და 22 იანვარი , 11 თებერვალი, 3, 28 მარტი, 17 აპრილი, 7, 27 მაისი, 16 ივნისი, 6, 26 ივლისი, 15 აგვისტო, 4, 24 სექტემბერი, 14 ოქტომბერი, 3, 23 ნოემბერი, 13 დეკემბერი.

მისი სხვა სახელია ზეციური მნათობი. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებულები არიან ჭკვიანები, ცბიერები და გარყვნილები. მათთან ურთიეთობა ერთი სიამოვნებაა. ისინი ადამიანს თავს კომფორტულად აგრძნობინებენ.

წვიმა
დაბადებულები: 3 და 23 იანვარს, 12 ტებერვალს, 4 და 29 მარტს, 18 აპრილს, 8 და 28 მაისს, 17 ივნისს, 7 და 27 ივლისს, 16 აგვისტოს, 5 და 25 სექტემბერს, 15 ოქტომბერს, 4 და 24 ნოემბერს, 14 დეკემბერს.

აქვთ კარგი ინტუიცია და მდიდარი შინაგანი სამყარო. მათი სიმბოლოა თევზები.

ძაღლი
დაბადებულები: 4 და 24 იანვარი, 13 თებერვალი, 5 და 30 მარტი, 19 აპრილი, 9 და 29 მაისი, 18 ივნილი, 8 და 28 ივლისი, 17 აგვისტო, 6 და 26 სექტემბერი, 16 ოქტომბერი, 5 და 25 ნოემბერი, 15 დეკემბერი.

ისინი არასოდეს მიატოვებენ ახლობლებს გასაჭირში. ოჯახი აძლევთ მათ ძლიერ ემოციურ მხარდაჭერას. არიან საოცრად ეჭვიანები.

მაიმუნი
დაბადებულები: 5 და 25 იანვარი, 14 თებერვალი, 6 და 31 მარტი, 20 აპრილი, 10 და 30 მაისი, 19 ივნისი, 9 და 29 ივლისი, 18 აგვისტო, 7 და 27 სექტემბერი, 17 ოქტომბერი, 6 და 26 ნოემბერი, 16 დეკემბერი.

უყვართ ყურადღების ცენტრში ყოფნა. არ შეუძლიათ საზოგადოების გარეშე ცხოვრება და ვერ იტანენ მარტოობას. არიან რომანტიკულები და აკეთებენ ყველაფერს ისე თითქოს თამაშობდნენ. არ ივიწყებენ წყენას.

თავის ქალა
დაბადებულები: 6 და 26 იანვარი, 15 თებერვალი, 7 მარტი, 1 და 21 აპრილი, 11 და 31 მაისი, 20 ივნისი, 10 და 30 ივლისი, 19 აგვისტო, 8 და 28 სექტემბერი, 18 ოქტომბერი, 7 და 27 ნოემბერი, 17 დეკემბერი.

ამ ადამიანებს საოცარ გამოცდებს უწყობს ბედი. ისინი ხშირად არიან იმედგაცურებულნი. მაგრამ ყოველთვის ახერხებენ ასეთი სიტუაციებიდან თავის დაღწევას - ეს მათი ცხოვრების წეისა, მათი ყოველდღიურობა. საკუთარ თავს არ აძლევენ უფლებას ემოციებს აჰყვნენ. ოცნებობენ დიდების მწვერვალზე ასვლას.

სიმინდი
დაბადებულები: 7, 27 იანვარი, 16 თებერვალი, 8 მარტი, 2, 22 აპრილი 12 მაისი, 1, 21 ივნისი, 11, 31 ივლისი, 20 აგვისტო , 9, 29 სექტემბერი, 19 ოქტომბერი, 8, 28 ნოემბერი, 18 დეკემბერი.

ისინი არიან ძალიან თავდაჯერებულები და აქვთ მისწრაფება ცოდნის შეძენისკენ. იშვიათად მაგრამ არიან მესაკუთრეები. ხშირად არიან საფრთხის წინაშე. აქვთ ტრაგიკული ბედი. არიან კარგი მშობლები, მაგრამ არა შვილები.

იაგუარი
დაბადებულები: 8, 28 იანვარი, 17 თებერვალი, 9 მარტი, 3 და 23 აპრილი, 13 მაისი, 2 და 22 ივნისი, 12 ივლისი, 1 და 21 აგვისტო, 10 და 30 სექტემბერი, 20 ოქტომბერი, 9 და 29 ნოემბერი, 19 დეკემბერი.

ეს არის ყველაზე იღბლიანი ნიშანი მაიას ჰოროსკოპში. ისინი არიან ასევე ძალიან გულუხვი ადამიანები.

არწივი
დაბადებულები: 9 და 29 იანვარი, 18 თებერვალი, 10 მარტი, 4 და 24 აპრილი, 14 მაისი, 3 და 23 ივნისი, 13 ივლიი, 2 და 22 აგვისტო, 11 სექტემბერი, 1 და 21 ოქტომბერი, 10 და 30 ნოემბერი, 20 დეკემბერი.

მათ მფარველობს მზე. აქვთ ბრწყინვალე გონება და მომავლის განჭვრეტის უნარი. ისინი არიან დამოუკიდებელნი თუმცა ახირებამ დადგნენ სხვებზე მაღლა შესაძლოა შეუშალოთ ხელი.

ბუ
დაბადებულები: 10 და 30 იანვარი, 19 თებერვალი, 11 მარტი, 5 და 25 აპრილი, 15 მაისი, 4 და 24 ივნისი, 14 ივლისი, 3 და 23 აგვისტო, 12 სექტემბერი, 2 და 22 ოქტომბერი, 11 ნოემბერი, 1 და 21 დეკემბერი.

აქვთ კარგი ინტუიცია. ადამიანთან ბოლომდე არასოდეს გაიხსნებიან, რაც ანიჭებთ მათ იდუმალებას და ხიბლს. არის ძალიან მგრძნობიარე, თუმცა განრისხებულს შეუძლია მონსტრად იქცეს.

მიწა (დედამიწა)
დაბადებულები: 11 და 31 იანვარი, 20 თებერვალი, 12 მარტი, 6 და 26 აპრილი, 16 მაისი, 5 და 25 ივნისი, 15 ივლისი, 4 და 24 აგვისტო, 13 სექტემბერი, 3 და 23 ოქტომბერი, 12 ნოემბერი, 2 და 22 დეკემბერი.

მათ სიმბოლოებად შეიძლება ჩავთვალოთ მიწისძვრა და ცისარტყელა. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები შეიძლება ერთდროულად იყვნენ საყვარლები და მზრუნველები, თავზარდამცემები და სასტიკები. აქვთ ორმაგი ბუნება, პიროვნების გაორებისკენ მიდრეკილება.

ხმალი
დაბადებულები: 12 იანვარი, 1 და 21 თებერვალი, 13 მარტი, 7 და 27 აპრილი, 17 მაისი, 6 და 26 ივნისი, 16 ივლისი, 5 და 25 აგვისტო, 14 სექტემბერი, 4 და 24 ოქტომბერი, 13 ნოემბერი, 3 და 23 დეკემბერი.

ნიშნის სხვა მნიშვნელობა შეიძლება იყოს პირამიდა. ცხოვრებას უყურებენ როგორც ბრძოლას სადაც იმარჯვებს უძლიერესი. არიან კეთილები თუმცა საკუთარ თავზე წინ არავის დააყენებენ.

ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე სკანდალების ცენტრში. ისინი უძლებენ ბევრ ტკივილს და ეძებენ ადგილს სადაც შეძლებენ ბოლოსდაბოლოს დაისვენონ.

ელვა (ჭექა-ქუხილი)
დაბადებულები: 13 იანვარი, 2 და 22 თებერვალი, 14 მარტი, 8 და 28 აპრილი, 18 მაისი, 7 და 27 ივნისი, 17 ივლისი, 6 და 26 აგვისტო, 15 სექტემბერი, 5 და 25 ოქტომბერი, 14 ნოემბერი, 4 და 24 დეკემბერი.

ეს ადამიანი არის თითქოს შავი ღრუბელი. თავისუფლდება მძიე ტვირთისგან ისე, რომ სხვებისთვისაც მოაქვს ხოლმე ზარალი. მისი ცხოვრებისეული ამოცანაა ისწავლოს საკუთარი ემოციების მართვა.

მზე
დაბადებულები: 4 იანვარი, 3 და 23 თებერვალი, 15 მარტი, 9 და 29 აპრილი, 19 მაისი, 8 და 28 ივნისი, 18 ივლისი, 7 და 27 აგვისტო, 16 სექტემბერი, 6 და 26 ოქტომბერი, 15 ნოემბერი, 5 და 25 დეკემბერი.

ამ ნიშნის სხვა დასახელებებია მზე, ძალაუფლება და ყვავილი. ეს ადამიანები არიან უდარდელები. პრობლემები მათ უფრო ცოტა აქვთ ვიდრე სხვა ნიშნებს. არიან იღბლიანევბი თუმცა მალევე კარგავენ იმას რაც ბედნისგან საჩუქრად მიიღეს. ისინი ყოველთვის იღებენ გარშემომყოფების დახმარებას და პოულობენ გამოსავალს.
FaceBook Twitter Google
ელფოსტაბეჭდვა
loading...
მსგავსი სიახლეები
loading...
შემოგვიერთდით FACEBOOK-ზე
loading...
მთვლელები