მეცნიერების ა ზრით ქალის იდეალური სხეული ასე უნდა გამოიყურებოდეს (10 ფოტო)
მეცნიერების ა ზრით  ქალის  იდეალური  სხეული  ასე  უნდა  გამოიყურებოდეს  (10  ფოტო)
მას კელი ბრუ­კი ჰქვია. უდა­ვოდ ლა­მა­ზი ქა­ლია, მსა­ხი­ო­ბი და მო­დე­ლი. მისი გა­რეგ­ნო­ბა "სი­ლა­მა­ზის სტან­დარ­ტებ­ში" არ ჯდე­ბა, თუმ­ცა მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, მას ყვე­ლა­ზე სრულ­ყო­ფი­ლი სხე­უ­ლის მქო­ნე ქალს უწო­დე­ბენ. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, სა­მეც­ნი­ე­რო კუ­თხით....ქა­ლის იდე­ა­ლუ­რი სხე­უ­ლის შე­სა­ხებ იმ­დე­ნი უმსჯე­ლი­ათ, რომ ტე­ხა­სის შტა­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მეც­ნი­ე­რებ­მა გა­და­წყვი­ტეს, სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვა ჩე­ტა­რე­ბი­ნათ. კვლე­ვა­ში მრა­ვა­ლი ქალი მო­ნა­წი­ლე­ობ­და, თუმ­ცა იდე­ა­ლურ სხე­უ­ლად კელი ბრუ­კის სხე­უ­ლი და­სა­ხელ­და.კე­ლის სი­მაღ­ლე 168 სმ-ია, პა­რა­მეტ­რე­ბი: მკერ­დის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბა - 99 სმ, წელი - 69 სმ, თეძო - 92 სმ. ის ხუთი ზო­მის ბი­უს­ტჰალ­ტერს ატა­რებს, ფე­ხის ზომა კი 40 აქვს.აღ­მოჩ­ნდა, რომ სხე­უ­ლი, რო­მელ­საც ქა­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ჭარ­ბწო­ნი­ა­ნად მი­იჩ­ნევს, ყვე­ლა­ზე ახ­ლო­საა ჰარ­მო­ნი­ულ იდე­ალ­თან. რაც მთა­ვა­რია, მისი სი­ლა­მა­ზე ბუ­ნებ­რი­ვია - არა­ნა­ი­რი სი­ლი­კო­ნი, პლას­ტი­კუ­რი ქი­რურ­გია და ა.შ. მეც­ნი­ე­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ეს ქალი სრულ­ყო­ფი­ლე­ბაა.გა­და­ხე­დეთ ფო­ტო­გა­ლე­რე­ას, რამ­დე­ნად ეთან­ხმე­ბით მეც­ნი­ე­რებს?FaceBook Twitter Google
ელფოსტაბეჭდვა
მსგავსი სიახლეები
შემოგვიერთდით FACEBOOK-ზე
მთვლელები